ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ, 2014 - 2020

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Προσκλήσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

Προσκλήσεις

Ενεργές Προσκλήσεις
Η/Μ Λήξης Αρ. Πρόσκ. Τίτλος Προϋπολογισμός
30/04/2018 66 Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων 7 600 000.00€
30/04/2018 67 Δράσεις για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς 1 000 000.00€
30/04/2018 54 Δράσεις για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς των μικρών νησιών της Περιφέρειας 1 000 000.00€
30/03/2018 65 Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα μικρά νησιά 3 800 000.00€
30/03/2018 64 Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 3 400 000.00€
30/03/2018 62 Κατασκευή και αναβάθμιση παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών 3 200 000.00€
28/02/2018 61 Εξοπλισμός υποδομών δευτεροβάθμιας υγείας 3 400 000.00€
15/03/2018 63 Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος στα μικρά νησιά της Περιφέρειας 4 100 000.00€
15/03/2018 60 Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος 12 500 000.00€
31/01/2018 57 Δράσεις αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών ΔΕΔ-Μ 7 824 590.00€
31/01/2018 55 Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών 4 194 380.00€
31/01/2018 53 Αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών – αντιπλημμυρικά έργα 2 124 000.00€
31/01/2018 38 Βελτίωση ασφάλειας του οδικού δικτύου των μικρών νησιών της Περιφέρειας 3 500 000.00€
31/01/2018 37 Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών σύνδεσης με τις πύλες εισόδου-εξόδου – έργα οδικής ασφάλειας 3 500 000.00€
31/01/2018 47 Δράσεις προβολής φυσικής κληρονομιάς, πολιτισμού και τουρισμού 1 500 000.00€

Σελίδες