Δράσεις προβολής φυσικής κληρονομιάς, πολιτισμού και τουρισμού

Δράσεις προβολής φυσικής κληρονομιάς, πολιτισμού και τουρισμού

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
47
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
1 500 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
21/03/2017 έως 30/11/2017
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ενεργή