ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1
Ιούν 16
Τα έργα «Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου-Μάρπησσας Πάρου» και «Επέκταση 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλύμνου» εντάχθηκαν στο πρόγραμμα με  προϋπολογισμό 1.540.000€ και 1.250.000€ αντίστοιχα.

Δημοτικό Σχολείο Αρχιλόχου-Μάρπησσας Πάρου
13
Μάι 16
Δημοσιεύθηκαν δύο νέες προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων για έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος.
12
Μάι 16
Με πόρους του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνεχίζεται η κατασκευή του Δημοτικού Σχολείου Σίφνου. Η Περιφέρεια  εξοπλίζει ψηφιακά 104 σχολεία σε μικρά νησιά του Νοτίου Αιγαίου, κάτω των 3.000 κατοίκων.
5
Απρ 16
Ένταξη της πράξης «Εξοπλισμός Πυροσβεστικού Σώματος  για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» με προϋπολογισμό 2,9 εκ. €.
5
Απρ 16
Ένταξη μιας σειράς από σημαντικές κοινωνικές δομές, όπως η λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου, καθώς και η λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας, σε Ρόδο, Κω και Σύρο.
24
Μαρ 16
Στο πλαίσιο της εκ των υστέρων δημοσιότητας που προβλέπεται στο άρθρο 8 της Υπουργικής Απόφασης περί "Καθορισμού των στοιχείων των Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους" (αρ. πρωτ./ 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010) αναρτάται πίνακας με τις...
9
Μαρ 16
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει δημόσια διαβούλευση για την εκ των υστέρων (expost) αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την περίοδο 2007-2013. Η δημόσια διαβούλευση απευθύνεται σε όλους τους...
2
Μαρ 16
Την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ημερίδα για τις εν δυνάμει Ομάδες Τοπικής Δράσης σχετικά με την Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Λεπτομέρειες στο δελτίο τύπου...
26
Φεβ 16
Δημοσιεύτηκαν δύο προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων για την προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των μεγαλύτερων και των μικρών νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη κατά πρόσκληση ανέρχεται σε 3.500.000 € και 2.500.000 € αντίστοιχα και η...
16
Φεβ 16
H πρόσκληση αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού αντιπυρικής προστασίας, κυρίως πυροσβεστικών οχημάτων  διαφόρων τύπων, για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος στα νησιά της Περιφέρειας. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 3.000.000 € και η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι από τις...

Σελίδες