ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

16
Φεβ 16
Οι δύο προσκλήσεις αφορούν τη συνέχιση της  λειτουργίας του ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών στη Ρόδο, καθώς και των κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας, σε Ρόδο, Κω και Σύρο. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 552 χιλ. € και 690 χιλ. € αντίστοιχα και η προθεσμία για την...
12
Φεβ 16
Δημοσιεύτηκαν τέσσερεις προκηρύξεις για τις παρακάτω ισάριθμες νέες δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία- ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού:
Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας...
4
Φεβ 16
Δημοσιεύτηκαν δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014–2020, έργων  που αφορούν στη δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας. Οι προσκλήσεις απευθύνονται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και στους Δήμους των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου. Η...
4
Φεβ 16
Δημοσιεύτηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014–2020, έργων  που αφορούν στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών. Η πρόσκληση απευθύνεται στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών-ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης...
2
Φεβ 16
Δημοσιεύτηκαν δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014–2020, έργων  που αφορούν σε υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι προσκλήσεις απευθύνονται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στους Δήμους των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου,...
23
Δεκ 15
Στα συνημμένα έγγραφα μπορείτε να ενημερωθείτε για τη διαδικασία εγγραφής στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσιών και προμηθευτών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
15
Δεκ 15
Εγκρίθηκε το πρόγραμμα τεχνικής βοηθείας για τα έτη 2014-2023 που περιλαμβάνει δράσεις συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών από τα διαρθρωτικά ταμεία ΕΤΠΑ και ΕΚΤ των Αξόνων Προτεραιότητας 6 και 7 του ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2014-2020. Ειδικότερα ο εγκεκριμένος συνολικός προϋπολογισμός για το...
9
Δεκ 15
Εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου του έργου Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων στην Ρόδο, όπου στεγάζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το 2016 . Ο συνολικός...
2
Δεκ 15
Εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου του έργου Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των γραφείων όπου στεγάζεται η Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου για το 2016. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου...
10
Νοε 15
Πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο, στις 9/11/2015, συνάντηση εργασίας με θέμα την επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενόψει του ΕΣΠΑ 2014-2020. Στη συνάντηση συμμετείχαν δήμαρχοι νησιών των Δωδεκανήσων. Η αντίστοιχη συνάντηση για τους...
Φωτογραφία από το πάνελ της συνεδρίασης

Σελίδες