ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

26
Μάι 17
Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η Παρασκευή 30/6/2017.
18
Μάι 17
Ο συνολικός προϋπολογισμός για το σχολικό έτος 2017-2018 ανέρχεται σε 2,1 εκ. ευρώ.
4
Μάι 17

Η εκδήλωση, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής καμπάνιας Europe in My Region, θα γίνει στην Παναγία του Κάστρου στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου.
Αφίσα εκδήλωσης
13
Απρ 17
Τα τρία έργα εντάχθηκαν στο Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 με συνολικό προϋπολογισμό 19,2 εκ. ευρώ.
11
Απρ 17
Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 με προϋπολογισμό 3,9 εκ. ευρώ.
11
Απρ 17
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο σύμφωνα με τις οδηγίες της πρόσκλησης και το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης.
5
Απρ 17
Ενημερώνουμε τους δυνητικούς δικαιούχους των προσκλήσεων ΝΑΙΓ 44, ΝΑΙΓ 45, ΝΑΙΓ 46 ότι στα συνημμένα έγγραφα των προσκλήσεων προστέθηκε το υπ. αριθ. 30 "Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα". Το υπόδειγμα αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν όσοι εκ των δυνητικών δικαιούχων πρόκειται να...
4
Απρ 17
Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 1,8 εκ. ευρώ.
27
Μαρ 17

Εκδήλωση με τίτλο «Το Νότιο Αιγαίο γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Ημέρα της Μουσικής» στο πλαίσιο της επικοινωνιακής καμπάνιας Europe In My Region.
Άγιος Γεώργιος

Σελίδες