ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

2
Ιαν 18
Η πρόσκληση αφορά την ενέργεια με τίτλο «Σύμβουλος για την λογιστική υποστήριξη της ΕΥΔ κατά την υλοποίηση του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής», με CPV 79210000-9: Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου.
2
Ιαν 18
Ανατέθηκε η ενέργεια «Σύμβουλος υποστήριξης επιχειρηματικής ανακάλυψης, εξειδίκευσης και ενεργοποίησης δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της RIS στην ΠΝΑ», με CPV 79411100-9 : Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη εταιρεία: LOGOTECH AE - Ανώνυμη...
9
Ιαν 18
Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 7,6 εκ. ευρώ.
4
Δεκ 17
Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 260 χιλ. ευρώ.
1
Δεκ 17
Η πρόσκληση αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ενέργεια με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος υποστήριξης επιχειρηματικής ανακάλυψης, εξειδίκευσης και ενεργοποίησης δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της RIS στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στο...
1
Δεκ 17
Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 2,1 εκ. ευρώ και η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί σύντομα.
27
Νοε 17
Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 1,7 εκ. ευρώ.
21
Νοε 17
Τα έργα που εντάσσονται στο Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών αφορούν τα λιμάνια της Σύρου, της Πάρου και της Μυκόνου.
21
Νοε 17
Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 215 χιλ. ευρώ.

Σελίδες