Νέα - Ανακοινώσεις

Προβολή όλων
11 Απρ 17

Η πρόσκληση και το έντυπο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης.

23 Δεκ 19

Προβλέπεται η δημιουργία 8 ΤΟΜΥ στην Περιφέρεια και η χρηματοδότηση ανέρχεται συνολικά σε 5,2 εκ.

16 Δεκ 19

Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 940 χιλ. ευρώ.

09 Δεκ 19

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 350 χιλ. ευρώ.

09 Δεκ 19

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης Πράξεων που υποβάλλονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-