Νέα - Ανακοινώσεις

Προβολή όλων
16 Δεκ 20

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης με προϋπολογισμό 349 χιλ. ευρώ.

15 Δεκ 20

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα με προϋπολογισμό 442 χιλ. ευρώ.

11 Δεκ 20

Τα έργα έχουν συνολικό προϋπολογισμό 350 χιλ. ευρώ.