Νέα - Ανακοινώσεις

Προβολή όλων
11 Απρ 17

Η πρόσκληση και το έντυπο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης.

13 Αυγ 19

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα με 682 χιλ. ευρώ.

08 Αυγ 19

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 220 χιλ. ευρώ.

01 Αυγ 19

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα με προϋπολογισμό 436.500 ευρώ.

01 Αυγ 19

Ο προϋπολογισμός των 3 Κέντρων Κοινότητας αυξάνεται συνολικά κατά 400 χιλ. ευρώ.

31 Ιούλ 19

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται πλέον σε 410 χιλ. ευρώ.