Νέα - Ανακοινώσεις

Προβολή όλων
11 Απρ 17

Η πρόσκληση και το έντυπο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης.

16 Σεπ 19

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα με προϋπολογισμό 640 χιλ. ευρώ.

13 Σεπ 19

Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης με προϋπολογισμό 500 χιλ. ευρώ.

12 Σεπ 19

Σύσταση Μητρώου για την επαλήθευση των δαπανών των έργων των Ελλήνων Δικαιούχων από την ΕΥΔ Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».

06 Σεπ 19

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα με 1 εκ. ευρώ.

06 Σεπ 19

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα με 1 εκ. ευρώ.