Νέα - Ανακοινώσεις

Προβολή όλων
11 Απρ 17

Η πρόσκληση και το έντυπο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης.

01 Ιούλ 22

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020.

27 Ιούν 22

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 98 χιλ. ευρώ και η λειτουργία του παρατείνεται έως τις 31.12.2023.

14 Ιούν 22

Ο προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται σε 643 χιλ. ευρώ και η λειτουργία του παρατείνεται έως 31/12/2023.

Προσκλήσεις

Προβολή όλων
Δεν υπάρχουν ενεργές προσκλήσεις αυτή τη στιγμή.