Νέα - Ανακοινώσεις

Προβολή όλων
11 Απρ 17

Η πρόσκληση και το έντυπο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης.

19 Ιαν 22

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων λήγει στις 17/2.

10 Ιαν 22

Δικαιούχοι της πρόσκλησης είναι μόνο όσοι έχουν ενταχθεί στη Δράση 1.

05 Ιαν 22

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα με 342 χιλ. ευρώ.

03 Ιαν 22

Εγκρίθηκαν το πρακτικό αξιολόγησης και ο πίνακας κατάταξης

30 Δεκ 21

Αναρτήθηκε η 3η τροποποίηση της πρόσκλησης “Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας”.