Προσκλήσεις ΠεΠ Νοτίου Αιγαίου

Ενεργές Προσκλήσεις

Η/Μ Λήξης Αρ. Πρόσκ. Τίτλος Προϋπολογισμός
2024-08-16 48 Μηχανισμός για τη διακυβέρνηση, παρακολούθηση και υποστήριξη της υλοποίησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην ΠΝΑ 250.000,00€
2024-08-16 48 Μηχανισμός για τη διακυβέρνηση, παρακολούθηση και υποστήριξη της υλοποίησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην ΠΝΑ 250.000,00€
2024-08-16 51 Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για το σχολικό έτος 2024-2025 4.000.000,00€
2024-09-30 50 Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στον Δήμο Μυκόνου 400.000,00€
2024-09-30 35 Επέκταση και αναβάθμιση του δικτύου υποδομών υγείας, με έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 8.000.000,00€
2024-09-30 47 Ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού 3.000.000,00€
2024-08-30 46 Ενεργειακή αναβάθμιση του δημόσιου κτηριακού αποθέματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 9.000.000,00€

Ανενεργές Προσκλήσεις

Η/Μ Λήξης Αρ. Πρόσκ. Τίτλος Προϋπολογισμός
2024-03-29 38 Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Πανεπιστήμιου Αιγαίου στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 760.000,00€
2024-03-29 44 Δράσεις αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό ΔΕΔ-Μ 5.000.000,00€
2024-04-15 43 Βελτίωση υποδομών επαγγελματικής εκπαίδευσης 3.000.000,00€
2024-04-30 45 Αναβάθμιση / επέκταση / βελτίωση εγκαταστάσεων λιμενικών υποδομών και εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις εγκεκριμένων Σχεδίων Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) 7.000.000,00€
2024-01-31 40 Δίκτυα αποχέτευσης, αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και νέες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων σε τουριστικές και οικολογικά ευαίσθητες περιοχές 1.500.000,00€
2024-02-29 39 Δράσεις για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς 8.000.000,00€
2024-02-29 42 Ολοκλήρωση των υποδομών επεξεργασίας λυμάτων για οικισμούς Γ΄ Προτεραιότητας 15.000.000,00€
2024-04-30 34 Βελτίωση / αναβάθμιση / συμπλήρωση κτιριακών υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 6.000.000,00€
2024-03-29 41 Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού 2.000.000,00€
2023-12-29 37 Συνέχιση λειτουργίας μονάδων αντιμετώπισης εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 300.000,00€
2023-12-31 32 Συνέχιση λειτουργίας Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 629.160,00€
2024-02-29 36 Κατασκευή / Βελτίωση / αναβάθμιση / συμπλήρωση κτιριακών υποδομών νηπιαγωγείων 4.000.000,00€
2024-02-29 33 Κατασκευή / αναβάθμιση / επέκταση εγκαταστάσεων προσχολικής αγωγής/φροντίδας 5.000.000,00€
2023-11-30 31 Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας 5.000.000,00€
2023-11-30 30 Βελτίωση εθνικού / επαρχιακού οδικού δικτύου και οδών πρόσβασης σε τουριστικούς προορισμούς 20.000.000,00€
2023-12-15 29 Ανάπτυξη και εμπλουτισμός παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις 1.000.000,00€
2023-09-29 27 Κατασκευή, επέκταση ή / και αντικατάσταση παλαιών δικτύων ύδρευσης, μονάδων αφαλάτωσης και διύλισης τοπικής κλίμακας και δεξαμενές αποθήκευσης νερού 10.000.000,00€
2023-09-01 15 Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 600.000,00€
2023-09-01 17 Συνέχιση Λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 1.800.000,00€
2023-08-31 26 Κατασκευή / Βελτίωση / αναβάθμιση / συμπλήρωση κτιριακών υποδομών νηπιαγωγείων 3.000.000,00€
2023-08-04 19 Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση Διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/-τριών με Αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση 8.640.000,00€
2023-08-04 18 Συνέχιση Λειτουργίας Δομών Αστέγων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 1.560.000,00€
2023-09-29 25 Ενεργειακή αναβάθμιση του δημόσιου κτηριακού αποθέματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 12.000.000,00€
2023-07-28 14 Συνέχιση Λειτουργίας δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 2.500.000,00€
2023-07-14 24 Συνέχιση Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 500.000,00€
2023-07-14 16 Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 1.600.000,00€
2023-07-28 13 Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 3.500.000,00€
2023-07-12 23 Τεχνική Υποστήριξη EKT+ 890.000,00€
2023-07-14 22 Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για το σχολικό έτος 2023-2024 4.000.000,00€
2023-06-30 21 Τεχνική Υποστήριξη για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας δικαιούχων 500.000,00€