ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ, 2014 - 2020

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Προσκλήσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

Προσκλήσεις

Ενεργές Προσκλήσεις
Η/Μ Λήξης Αρ. Πρόσκ. Τίτλος Προϋπολογισμός
30/06/2018 68 Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων τηλεϊατρικής 1 000 000.00€
31/05/2018 58 Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 1 000 000.00€
29/06/2018 59 Δράσεις για τη βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών –Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης (Ν. 4445/2016) 200 000.00€
29/06/2018 69 Προστασία των ακτών της Περιφέρειας από τη διάβρωση 1 500 000.00€
31/12/2018 70 Δράσεις ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης Δήμου Ρόδου 3 175 430.00€
29/06/2018 66 Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων 7 600 000.00€
31/05/2018 67 Δράσεις για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς 1 000 000.00€
31/05/2018 54 Δράσεις για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς των μικρών νησιών της Περιφέρειας 1 000 000.00€
31/05/2018 38 Βελτίωση ασφάλειας του οδικού δικτύου των μικρών νησιών της Περιφέρειας 3 500 000.00€
31/05/2018 37 Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών σύνδεσης με τις πύλες εισόδου-εξόδου – έργα οδικής ασφάλειας 3 500 000.00€

Σελίδες