ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Περιφερειάρχης
Προϊστάμενος
Μονάδα Α'
Προγραμματισμού και Αξιολόγησης
Βαγγέλης Αραγιάννης
Αγάπη Αδαμοπούλου
Λουκία Αργυροπούλου
Λεωνίδας Βέλλιος
Αγγελική Παλαιολόγου
Κάντια Πρίντεζη
Μονάδα Β1'
Διαχείριση Πράξεων Αξόνων Προτεραιότητας ΠΕΠ
Ανδρέας Γιαλόγλου
Γιώτα Καρούση
Αλέξανδρος Κυριανάκης
Ρένος Μαρκάκης
Τάκης Μιχαήλ
Φωτεινή Παπανικολάου (γραφείο Ρόδου)
Λουκάς Παπαχαραλάμπους
Έλλη Σακελλαρίου
Δημήτρης Χατζηχρήστος
Μονάδα Β2'
Διαχείρισης Πράξεων που Συγχρηματοδούνται από Άλλα ΕΠ
Γιάννης Γουλανδρής
Γρηγόρης Ανδρόνικος
Αναστασία Γαμβρέλλη
Τσαμπίκος Κλαδογένης (γραφείο Ρόδου)
Αδαμαντία Κούστα
Ευαγγελία Μυτσκίδου (γραφείο Ρόδου)
Μονάδα Γ'
Οργάνωσης - Υποστήριξης
Αλέξανδρος Θεοχάρης
Μαρία Καμβύση
Βαρβάρα Λιανοπούλου
Μάρκος Μαγκανάρης
Μανώλης Σιγάλας