Νέα - Ανακοινώσεις

Προβολή όλων
11 Απρ 17

Η πρόσκληση και το έντυπο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης.

23 Ιούλ 21

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 345 χιλ, ευρώ.

22 Ιούλ 21

Η υποβολή θα πρέπει να γίνει εντός 5 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης.

15 Ιούλ 21

Με τη νέα αυτή αύξηση, ο προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται στο 1 εκ. ευρώ.

14 Ιούλ 21

Ο προϋπολογισμός του έργου διπλασιάζεται με την αύξησή του σε 4,6 εκ. ευρώ.

13 Ιούλ 21

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 950 χιλ. ευρώ.