Νέα - Ανακοινώσεις

Προβολή όλων
17 Σεπ 20

Η χρηματοδότηση αυξάνεται από 268 σε 908 χιλ. ευρώ.

16 Σεπ 20

O προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται κατά 166 χιλ. ευρώ, προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία του έως τις 31/12/2023.

09 Σεπ 20

Ο προϋπολογισμός αυξάνεται κατά 230 χιλ. ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού μέχρι και το τέλος του 2023.

07 Σεπ 20

Ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται σε 450 χιλ. ευρώ.

02 Σεπ 20

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα με 782 χιλ. ευρώ.

01 Σεπ 20

Προβλέπεται η προμήθεια σύγχρονων απεικονιστικών μηχανημάτων. Το έργο χρηματοδοτείται με 2,24 εκ. ευρώ.