Προσκλήσεις ΕΠ Νοτίου Αιγαίου

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Προσκλήσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

Ενεργές Προσκλήσεις
Η/Μ Λήξης Αρ. Πρόσκ. Τίτλος Προϋπολογισμός
31/07/2019 90 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020 (ΑμεΑ) 309 330.00€
31/07/2019 89 Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020 1 412 900.00€
31/12/2019 92 Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης Ρομά 200 000.00€
30/08/2019 91 Ομάδα Διαχείρισης Οργανωμένων Χώρων Μετεγκατάστασης Ρομά Δήμου Ρόδου 259 200.00€
30/08/2019 88 Βελτίωση συνθηκών στέγασης Ρομά - Επιδότηση ενοικίου 540 000.00€
30/08/2019 86 Δράσεις εφαρμογής Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) 4 000 000.00€
31/12/2019 87 Δράσεις εφαρμογής Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) στα μικρά νησιά 4 500 000.00€
31/07/2019 83 Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων 6 600 000.00€
31/12/2019 70 Δράσεις ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης Δήμου Ρόδου 3 175 430.00€
31/07/2019 82 Ενίσχυση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης & καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 3 000 000.00€

Σελίδες