Προσκλήσεις ΕΠ Νοτίου Αιγαίου

Ενημερώσεις μέσω RSS

Ενημέρωση για Προσκλήσεις μέσω RSS.
Ενημέρωση για Νέα-Ανακοινώσεις και Προσκλήσεις μέσω RSS.

Ενεργές Προσκλήσεις
Η/Μ Λήξης Αρ. Πρόσκ. Τίτλος Προϋπολογισμός
27/03/2020 102 Δράσεις για τη βελτίωση της θέσης ατόμων που κινδυνεύουν από διακρίσεις – Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Ατόμων με Αναπηρία 1 700 000.00€
28/02/2020 93 Δράση παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) 5 243 990.00€
28/02/2020 100 Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 500 000.00€
28/02/2020 99 Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 500 000.00€
29/02/2020 101 Αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού σχολικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας 350 000.00€
28/02/2020 97 Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος στα μικρά νησιά της Περιφέρειας 2 000 000.00€
28/02/2020 96 Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 4 500 000.00€
30/06/2020 92 Ομάδες Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης Ρομά 200 000.00€
30/06/2020 91 Ομάδα Διαχείρισης Οργανωμένων Χώρων Μετεγκατάστασης Ρομά Δήμου Ρόδου 259 200.00€
28/02/2020 87 Δράσεις εφαρμογής Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) στα μικρά νησιά 4 500 000.00€
30/06/2020 70 Δράσεις ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης Δήμου Ρόδου 3 175 430.00€

Σελίδες