Αναβάθμιση / επέκταση / βελτίωση εγκαταστάσεων λιμενικών υποδομών και εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις εγκεκριμένων Σχεδίων Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ)

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Fri, 12/01/2024 - 12:55
ΚΩΔΙΚΟΣ
45
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
7.000.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή