Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων τηλεϊατρικής

Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων τηλεϊατρικής

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
68
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
1 000 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
20/04/2018 έως 13/07/2018
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Υπουργείο Υγείας / 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ανενεργή