Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα του πολιτισμού για τον εμπλουτισμό του τουρισμού της εμπειρίας

Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στον τομέα του πολιτισμού για τον εμπλουτισμό του τουρισμού της εμπειρίας

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
51
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
1 700 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
10/07/2017 έως 31/10/2017
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού (κεντρικές, περιφερειακές υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς)
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Δήμοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Επιμελητήριο Δωδεκανήσου
Επιμελητήριο Κυκλάδων
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ανενεργή