Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού

Submitted by ibaritakis on Sat, 25/02/2023 - 09:38
ΚΩΔΙΚΟΣ
1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2.000.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Δήμοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και εποπτευόμενοι φορείς του
Υπουργείο Τουρισμού και εποπτευόμενοι φορείς του
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή