Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού

Submitted by Βαγγέλης Αραγιάννης on Wed, 27/12/2023 - 10:51
ΚΩΔΙΚΟΣ
41
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2.000.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Δήμοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Υπουργείο Πολιτισμού και εποπτευόμενοι φορείς του
Υπουργείο Τουρισμού και εποπτευόμενοι φορείς του
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή