Ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Thu, 30/05/2024 - 15:49
ΚΩΔΙΚΟΣ
47
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3.000.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Δήμοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Υπουργείο Τουρισμού
(ΜΚΟ, τοπικοί πολιτιστικοί, τουριστικοί και περιβαλλοντικοί φορείς
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή