Αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού σχολικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας

Αναβάθμιση εργαστηριακού εξοπλισμού σχολικών μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
101
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
350 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
10/12/2019 έως 29/02/2020
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Επιτελεική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ενεργή