Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
99
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
500 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
16/12/2019 έως 28/02/2020
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Θεσμικοί και κοινωνικοί εταίροι
Κλαδικοί φορείς
Τοπικά ή/και κλαδικά επιμελητήρια
Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα
Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να διαθέτουν δομή ή παράρτημα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ενεργή