Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
109
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
500 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
09/11/2020 έως 31/12/2020
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι
Κλαδικοί φορείς
Τοπικά ή/και κλαδικά επιμελητήρια
Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ενεργή