Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
58
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
1 000 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
16/04/2018 έως 31/05/2018
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι
Κλαδικοί φορείς
Τοπικά ή/και κλαδικά επιμελητήρια
Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ανενεργή