Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
108
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
600 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
09/11/2020 έως 29/01/2021
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι
Κλαδικοί φορείς
Τοπικά ή/και κλαδικά επιμελητήρια
Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ
Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ενεργή