Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
110
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
600 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
19/04/2021 έως 21/05/2021
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι
Κλαδικοί φορείς
Τοπικά ή/και κλαδικά επιμελητήρια
Αναπτυξιακές Εταρείες ΟΤΑ
Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ενεργή