Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
98
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
700 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
14/10/2019 έως 31/12/2019
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Θεσμικοί και κοινωνικοί εταίροι
Κλαδικοί φορείς
Τοπικά ή/και κλαδικά επιμελητήρια
Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ενεργή