Αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών – αντιπλημμυρικά έργα

Αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών – αντιπλημμυρικά έργα

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
53
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
2 124 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
14/08/2017 έως 31/01/2018
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
• Δήμους Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
• Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ανενεργή