Αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών - προμήθεια εξοπλισμού αντιπυρικής προστασίας

Αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών - προμήθεια εξοπλισμού αντιπυρικής προστασίας

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
14
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
3 000 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
16/02/2016 έως 16/03/2016
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Πυροσβεστικό Σώμα
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ανενεργή