Βελτίωση / αναβάθμιση / συμπλήρωση κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Submitted by Βαγγέλης Αραγιάννης on Wed, 05/04/2023 - 11:50
ΚΩΔΙΚΟΣ
9
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
5.000.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δήμος Άνδρου
Δήμος Αμοργού
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή