Βελτίωση παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας οδικού δικτύου

Submitted by Βαγγέλης Αραγιάννης on Wed, 05/04/2023 - 12:26
ΚΩΔΙΚΟΣ
11
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
5.000.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή