Βελτίωση υποδομών επαγγελματικής εκπαίδευσης

Submitted by Αλέξανδρος Μπίστης on Thu, 11/01/2024 - 14:11
ΚΩΔΙΚΟΣ
43
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3.000.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Υπουργείο Τουρισμού
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή