Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών σύνδεσης με τις πύλες εισόδου-εξόδου – έργα οδικής ασφάλειας

Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών σύνδεσης με τις πύλες εισόδου-εξόδου – έργα οδικής ασφάλειας

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
37
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
3 500 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
02/08/2017 έως 31/05/2018
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ανενεργή