Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών σύνδεσης με τις πύλες εισόδου-εξόδου [τμηματοποιημένη (phasing) πράξη]

Δημιουργία και βελτίωση των υποδομών σύνδεσης με τις πύλες εισόδου-εξόδου [τμηματοποιημένη (phasing) πράξη]

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
17
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
6 000 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
18/04/2016 έως 07/06/2016
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ανενεργή