Δράσεις διασφάλισης δημόσιας υγείας και ενίσχυση υπηρεσιών Υγείας κατά την Υγειονομική Κρίση του COVID-19

Δράσεις διασφάλισης δημόσιας υγείας και ενίσχυση υπηρεσιών Υγείας κατά την Υγειονομική Κρίση του COVID-19

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
103
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
8 000 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
15/07/2020 έως 16/11/2020
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Υπουργείο Υγείας
Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
Φορείς Υγείας του Δημοσίου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ενεργή