Δράσεις για τη βελτίωση της θέσης ατόμων που κινδυνεύουν από διακρίσεις - Δομές Αστέγων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Δράσεις για τη βελτίωση της θέσης ατόμων που κινδυνεύουν από διακρίσεις - Δομές Αστέγων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
113
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
800 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
01/06/2021 έως 30/07/2021
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
- ΟΤΑ Α’ βαθμού και διαδημοτικά σχήματα συνεργασίας αυτών, Δημοτικά ΝΠΔΔ παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας ή Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των ΟΤΑ Α’ βαθμού, με ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού τους
- ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πιστοποιημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2646/98 (ΦΕΚ 236/1988 τ. Α’) ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ 74/2013 τ. Α’) με την προϋπόθεση ότι θα έχουν υπογράψει συμφωνητικό συνεργασί
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ενεργή