Δράσεις για τη βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών –Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης (Ν. 4445/2016)

Δράσεις για τη βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών –Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης (Ν. 4445/2016)

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
59
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
200 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
05/02/2018 έως 31/07/2018
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου -Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων -Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ανενεργή