Δράσεις για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων στην κοινότητα

Δράσεις για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων στην κοινότητα

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
95
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
300 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
29/09/2019 έως 15/11/2019
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
OKANA
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ενεργή