Δράσεις για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων στην κοινότητα

Δράσεις για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων στην κοινότητα

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
72
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
882 400.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
10/07/2018 έως 31/08/2018
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
• Εποπτευόμενοι φορείς ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ από το Υπουργείο Υγείας, ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ενεργή