Δράσεις για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς

Submitted by Βαγγέλης Αραγιάννης on Wed, 27/12/2023 - 10:37
ΚΩΔΙΚΟΣ
39
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
8.000.000,00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
-
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Υπουργείο Πολιτισμού (κεντρικές, πεΥπουργείο Πολιτισμού (κεντρικές, περιφερειακές υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ενεργή