«Δράσεις για την προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς»

«Δράσεις για την προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς»

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
15
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
3 500 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
01/03/2016 έως 30/06/2016
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (κεντρικές, περιφερειακές υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ανενεργή