Δράσεις για την προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

Δράσεις για την προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
31
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
3 400 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
31/10/2016 έως 31/03/2017
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ανενεργή