Δράσεις ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης Δήμου Ρόδου

Δράσεις ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης Δήμου Ρόδου

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
70
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
3 175 430.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
17/12/2018 έως 31/03/2021
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Δήμος Ρόδου
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ενεργή