Δράσεις παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα

Δράσεις παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
71
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
585 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
15/06/2018 έως 31/08/2018
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, εποπτευόμενοι φορείς από το Υπουργείο Υγείας, Ν.2716/99
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ανενεργή