Δράσεις προστασίας και ανάδειξης των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000

Δράσεις προστασίας και ανάδειξης των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
45
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
1 000 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
08/03/2017 έως 30/06/2017
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Δήμοι Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Φορείς Διαχείρισης
Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Μουσεία κ.ά.)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ανενεργή