Δράσεις Βελτίωσης των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών - Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικά Παντοπωλεία, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικά Φαρμακεία

Δράσεις Βελτίωσης των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών - Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικά Παντοπωλεία, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικά Φαρμακεία

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
21
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
1 582 920.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
06/06/2016 έως 29/07/2016
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
• Δήμοι Ρόδου, Κω, Σύρου για τις δράσεις των Κοινωνικών Παντοπωλείων-Παροχής Συσσιτίου • Δήμοι Άνδρου, Θήρας, Καλύμνου, Καρπάθου, Κέας, Κω, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Ρόδου, Σύρου και Τήνου για τη δράση των Κοινωνικών Φαρμακείων • Λοιποί φορείς καθ’ α
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ανενεργή