Δράσεις Βελτίωσης των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών – Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

Δράσεις Βελτίωσης των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών – Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
23
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
475 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
06/06/2016 έως 29/07/2016
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
• Δήμους Ρόδου, Νάξου, Πάρου και Τήνου, • ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις αυτών, που νομίμως έχουν αδειοδοτηθεί και έχουν τη δυνατότητα παροχής αυτών των υπηρεσιών, σύμφωνα με το θεσμικό και κανονισ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ανενεργή