Δράσεις Βελτίωσης των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών – Κέντρα Κοινότητας

Δράσεις Βελτίωσης των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών – Κέντρα Κοινότητας

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
20
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
2 772 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
08/06/2016 έως 31/08/2016
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Οι παρακάτω ΟΤΑ Α’ βαθμού και οι Φορείς που συστήνονται και εποπτεύονται αυτούς (Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και λοιποί δημοτικοί φορείς): • Δήμος Άνδρου, • Δήμος Θήρας, • Δήμος Καλύμνου, • Δήμος Καρπάθου, • Δήμος Κέας, • Δήμος Κω, •
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ανενεργή