Δράση παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ)

Δράση παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ)

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
93
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
5 243 990.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
23/12/2019 έως 28/02/2020
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ενεργή