Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
1
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
3 600 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
18/08/2015 έως 24/08/2015
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ανενεργή