Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016 (αμεα)

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2015-2016 (αμεα)

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
2
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
545 000.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
18/08/2015 έως 24/08/2015
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ανενεργή