Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2017-2018

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2017-2018

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
48
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
1 847 700.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
24/05/2017 έως 30/06/2017
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ανενεργή