Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2018-2019

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2018-2019

ΚΩΔΙΚΟΣ: 
73
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
1 648 380.00€
Η/Μ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 
10/07/2018 έως 10/08/2018
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 
Ανενεργή